Tidsskriftet Steinerskolen

Tidsskriftet SteinerskolenTidsskriftet Steinerskolen udkommer fire gange om året og sendes til alle forældre ved steinerskoler i Norge og Danmark. Tidsskriftet henvender sig også til læsere udenfor steinerskolene, som er optaget af pædagogik, opvækst og barndom.
 
Målet er at formidle bredden i steinerpædagogikkens virksomhed og teoretiske grundlag gennem artikler, interviews, faglige ytringer og faste spalter bl.a. om internationalt steinerskolearbejde. Tidsskriftet søger således at gå bagom skolehverdagen – til inspiration, eftertanke og debat.
 
Hvert nummer har et tema, og de artikler, som trykkes i tidsskriftet Steinerskolen, er udtryk for forfatternes egne tanker og holdninger. Tidsskriftets redaktion og Sammenslutningen af Steinerskoler ønsker at stå for et frit kulturtidsskrift, hvor den enkeltes indlæg kan tolkes som et af mange mulige udtryk for det, som sker i og omkring steinerskolerne.
 
Læs mere om tidsskriftet og abonner her
 
Tidsskriftet Steinerskolen udgives af Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark i samarbejde med Steinerskoleforbundet i Norge.

Hvad er det, man har valgt, når man sætter sine børn i en Rudolf Steinerskole?

Hvad er det, man har valgt, når man sætter sine børn i en R...

AF LOTTE JUEL LAUESEN, side 26-29

Når man vælger at sende sit mindre barn til en Steinerskole, så vælger man først og fremmest at...

Læreren bestemmer det hele!?

Læreren bestemmer det hele!?

AF ANITA VINCENTZ, side 42-45

I en bikube hjælper alle dronningen og hinanden, fordi de ved, at dronningen kender den rigtige vej...

Faglig fordybelse – fra sansning til tænkning

Faglig fordybelse – fra sansning til tænkning

AF HENRIK THAULOW, side 54-59

I Steinerskolen ønsker vi at lærestoffet skal føles enten som oplevelser i kroppen eller som kildre...