Danmarks bredeste ungdomsuddannelse

bredungdomsuddannelse

Rudolf Steinerskolernes Ungdomsuddannelse er en bred 3-årig alment dannende og studieforberedende uddannelse.

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Vi mener at skolens opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål.  De år eleverne går på en ungdomsuddannelse er det tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig orienterer sig i forhold til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at forholde sig til verden og lære at lære hele livet. Uddannelsens brede fagudbud er derfor udformet med dette i tankerne.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig sociale kompetencer gennem gruppearbejde og større fællesprojekter og samtidig lærer at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse går ikke til eksamen. De får i stedet i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats.
Vi mener at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver dem et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau.

Udannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig evaluering – det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en grundig vurdering af den selvstændige afgangsopgave ”Årsopgaven”.

Formelt er det afsluttende vidnesbyrd i 12. klasse ikke i sig selv adgangsgivende til de videregående uddannelser, som normalt kræver en studentereksamen. Mange uddannelsesinstitutioner dispenserer dog fra dette krav. Læs mere

Under Ungdomsuddannelsen betales skolepenge på niveau med de øvrige klasser i de enkelte skoler. Uddannelsen er pt. ikke SU-godkendt.