Steinerskolernes Ungdomsuddannelse

ungdomsuddannelse

 

Steiner-HF på vej

I forbindelse med gymnasiereformen 2016 vedtog Folketinget, at Steinerskolernes ungdomsudannelse nu kan godkendes som Steiner-HF. Det betyder at skolerne i sommeren 2017 eller 2018 vil slå dørene op for en helt ny HF, der ligesom den øvrige Steinerskole er eksamens- og karakterfri, at skolerne vil få statstilskud til driften af det, der nu hedder 2. og 3. videregående (11./12. klasse), og at eleverne på lige fod med andre unge på ungdomsuddannelser vil få mulighed for at få SU og transporttilskud. Undervisningen på den kommende Steiner-HF vil også fremover give eleverne mulighed for at arbejde med selvstændige projekter og have både teoretiske og musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fag med i bagagen, når de skal vælge videre uddannelsesvej.

Vi orienterer løbende om, hvordan implementeringen går, og om, hvornår første optag af elever bliver. Følg med her på siden, i vores Nyhedsbrev og via Facebook.

Danmarks bredeste ungdomsuddannelse

Danmarks bredeste ungdomsuddannelse

Rudolf Steinerskolernes Ungdomsuddannelse er en bred 3-årig alment dannende og studieforberedende uddannelse...

Hvilke skoler tilbyder ungdomsuddannelse?

Hvilke skoler tilbyder ungdomsuddannelse?

Steinerskolernes ungdomsuddannelse
tilbydes på 6 skoler i landet:

Vidarskolen, Gentofte
Michaelskolen, Herle...

Ungdomsuddannelsens fag

Ungdomsuddannelsens fag

Ungdomsuddannelsen indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billed...

Periodeundervisning, hovedfag og fagtimer

Periodeundervisning, hovedfag og fagtimer

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, øvetimer midt på ...

Projekter, praktikophold & rejser

Projekter, praktikophold & rejser

Projekter, praktikophold, ekskursioner og kortere og længere rejser udgør vigtige elementer i uddannelsen, f...

Eksamensfri med et højt niveau af individuel evaluering

Eksamensfri med et højt niveau af individuel evaluering

Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig indivi...

Vidnesbyrd

Vidnesbyrd

Hver hovedfagsperiode afsluttes med aflevering af en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof, et ho...

Årsopgaven

Årsopgaven

I sidste del af 11. klasse og et år frem udarbejder eleverne deres selvstændige afgangsopgave,  Årsopgaven, ...

Det afsluttende vidnesbyrd

Det afsluttende vidnesbyrd

Det afsluttende vidnesbyrd angiver det samlede pensum i alle fag i ungdomsuddannelsens tre år og indeholder ...

Optagelse på videregående uddannelser

Optagelse på videregående uddannelser

Steinerskolernes ungdomsuddannelse er en bredt anlagt ungdomsuddannelse, hvis kvaliteter opnår stadig større...

RSSU-projektet

RSSU-projektet

RSSU bliver til Steiner-HF

Mandag d. 19. december 2016 vedtog Folketingen den nye Lov om Gymnasier, og når ...