Pædagogikken

Paedagogikken

Hvad er steinerpædagogik?

Hvad er steinerpædagogik?

På en Steinerskole møder man børn med mange færdigheder. Børn som læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og ...

Mål i undervisningen

Mål i undervisningen

Den enkelte Steinerskole er uafhængig og opstiller sine egne pædagogiske mål. En gennemgående målsætning er dog at udvikle barne...

Hvordan gør vi?

Hvordan gør vi?

Steinerskolens pædagogik bygger på børns forskellige behov på forskellige alderstrin og på at stimulere barnets egen nysgerrighe...

Barnets udvikling

Barnets udvikling

På Steinerskolerne tager vi på de enkelte klassetrin afsæt i barnets udvikling ved at introducere det for noget, det kan leve si...

Her er min lærebog

Her er min lærebog

På en Steinerskole er der ikke mange traditionelle lærebøger og kopiark. Børnene laver deres egne lærebøger ved at skrive, male ...

Periodeundervisning

Periodeundervisning

På Steinerskolerne arbejder vi med periodeundervisning. Det betyder, at man underviser i det samme fag to timer om dagen i tre t...

Eksamensfri evaluering

Eksamensfri evaluering

På Steinerskoler er der ingen eksaminer og der gives ikke karakterer. I stedet evalueres barnet løbende i sin udvikling af lærer...