Naturfag

naturfag

Naturfag undervises først og fremmest ved at lade konkrete fænomener vække børnenes nysgerrighed ud fra egne oplevelser.  Undervisningen i naturfag forberedes gennem skolens kunstneriske fag, hvor der fra de små klasser arbejdes med forskellige naturfænomener.  Det hjælper børnene til at sætte ord og billeder på de iagttagelser, de gør i naturen og deres øvrige omgivelser. På den måde optræder stoffet som nærværende og levende, og huskes derfor bedre.
I 1.-3. klasse tager undervisningen udgangspunkt i det nære omkring børnene, skolens omgivelser og kendte danske landskaber som skov, strand og marker. Børnene sår korn, blomster og urter i 2. klasse og høster i 3. klasse. Dette danner grundlaget for den videre undervisning i naturfagene.

Biologi

Biologi

Biologi fra 4. klasse som særskilt fag hvor der først undervises i menneskekroppens opbygning og dernæst i dyrearterne med fokus...

Fysik

Fysik

Fysik er et fag i 6. - 9. klasse. I emnet akustik tager man udgangspunkt i musikken, som eleven kender, og der gennemgås frekven...

Geografi

Geografi

Geografi undervises fra 4. klasse, hvor hovedvægten er på elevernes nære geografiske omgivelser og gennemgang af enkle kort og l...

Kemi

Kemi

Kemi er et fag i 7. ¨C 9. klasse. De kemiske forvandlingsformer ved forbrænding er det første, der arbejdes med. Dette leder vid...